Doelstelling

De doelstelling van stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost is het bewerkstelligen van een blijvende verbinding van de 4 en 5 meidagen met de 14 en 15 augustusdagen. Het ging en gaat om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep, de barre periode van onvrijheid en onmenselijkheid. Tegelijkertijd wordt met de viering van vrijheid op 5 mei en 15 augustus, het huidige Nederlandse Koninkrijk er aan herinnerd dat oorlog en andere vergelijkbare misdaden tegen de mensheid ons bestaansrecht aantasten en nooit meer zouden mogen. Het 4/5 mei comité Zuidoost schenkt daarom ook aandacht aan de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. Het ging en gaat bij de eerder genoemde gebeurtenissen met name om deze mensenrechten die in het geding zijn.

Met lezingen, exposities en filmvoorstellingen geeft het Comité aandacht aan de minder bekende oorlogsgebieden, slachtoffers en verzetshelden in De West en De Oost. Het Comité wordt ondersteund door vele vrijwilligers en adviseurs.